CAO pc 306

Op maandag 3 april 2017 starten de vakbonden en werkgevers de tweejaarlijkse gesprekken voor een nieuw sociaal akkoord (2017-2018) in de verzekeringssector. Wij vragen onder meer een substantiële loonsverhoging van de brutolonen van 1,1%, een verlenging van de werkzekerheidsafspraken, een bijkomend individueel recht op vorming, aanvullende tijdskrediet- en eindeloopbaanmaatregelen, een sectoraal kader rond re-integratie langdurig zieken alsook een kader voor occasioneel thuiswerk en individuele loopbaangesprekken. 

Sectorakkoord 2015-2016

akkoord
Op 18 januari 2016 werd door de sociale partners binnen de verzekeringssector een nieuw tweejaarlijks sectorakkoord afgesloten dat u hier kan terugvinden.
De voornaamste verwezenlijkingen zijn:
  • de veralgemening van een recht op sectorale outplacementbegeleiding naar vrijwel iedereen die zijn job verliest
  • de oprichting van een werkgroep die onder begeleiding van een externe consultant concrete pistes aan de verzekeraars zal aanbieden met het oog op de invoering van maatregelen die het mogelijk maken om langer met plezier in de sector te blijven werken 
  • het recht op een landingsbaan vanaf 55 jaar met minstens 35 jaar loopbaan
  • een recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro netto/jaar per werknemer
Voor meer info hierover kunt u steeds terecht bij de LBC-NVK-afgevaardigden binnen uw bedrijf dan wel bij nationaal sectorverantwoordelijke Vic Van Kerrebroeck (nationaal sectorverantwoordelijke - 015/71.85.08 – vic.vankerrebroeck@acv-csc.be)