CAO pc 306

Op 5 februari 2018 keurden alle sociale partners uit de verzekeringssector (met uitzondering van de Franstalige Christelijke bediendenvakbond CNE) het ontwerp van sectorakkoord 2017-2018 formeel goed.
Wat betekent dit concreet?
  • een koopkrachtverhoging van 400 euro netto per individuele voltijdse werknemer, te betalen in principe uiterlijk tegen 31 mei. De manier waarop deze koopkrachtverhoging zal worden gerealiseerd (cash premie, verhoging maaltijdcheques, …) hangt af van maatschappij tot maatschappij;
  • een versterking van de opleidingsinspanningen in de sector via de toepassing van een nieuwe zogenaamde budgettaire kredietlijn voor opleidingen vanuit het sectoraal vormingsfonds FOPAS;
  • een verderzetting gedurende 2 jaar van een veralgemeend sectoraal outplacement;
  • een engagement van alle werkgevers uit de sector om dit jaar in de CPBW’s actief te gaan werken rond het werkbaarder maken van het werk op basis van het expertenrapport (Vigor) van 2016;
  • de mogelijkheid van verruimde flexibiliteit mits akkoord van alle sociale partners binnen het bedrijf;
  • de mogelijkheid om gedurende de maximale wettelijke termijn tijdskrediet met motief in onze sector op te nemen met verhoging van de wettelijke drempel tot 7%.
Indien u hierover vragen zou hebben, gelieve uw lokale LBC-NVK-vakbondsafgevaardigde te contacteren of nationaal sectorverantwoordelijke vic.vankerrebroeck@acv-csc.be.