Internationale werking PC 306

In de verzekeringssector behoren heel wat ondernemingen tot internationale groepen. Er werden dan ook een aantal initiatieven genomen tot de oprichting van Europese ondernemingsraden. Dit gebeurde meestal in samenwerking met de UNI, de overkoepeling van veruit de meeste bediendevakbonden ter wereld en in Europa (UNI-Europa).  
In het kader van UNI-Europa werkt de LBC-NVK regelmatig mee aan vormingsinitiatieven voor leden van de Europese ondernemingsraden.