Arbeidstijd

Arbeidsduur6
De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur in de sector bedraagt 35 uur. Het verschil tussen de effectieve arbeidsduur in een onderneming en de conventionele arbeidsduur (35 uur) wordt gecompenseerd door verlofdagen volgens de gelijkwaardigheidsformule, waarbij 10 minuten meerprestatie gelijkgesteld wordt met 1 compenserende verlofdag (bv. wanneer de arbeidsduur 36 uur 10 bedraagt, zal deze aangevuld worden met 7 verlofdagen). De regeling van toepassing per onderneming moet opgenomen worden/zijn in het Arbeidsreglement van uw onderneming.
Ondernemingen kunnen ook andere vormen van arbeidsorganisatie opnemen in hun arbeidsreglement (bv. 9 dagen op 10 werken). Voor welbepaalde diensten (bv. IT-diensten) en in welbepaalde omstandigheden kan men van de normaal geldende uurregeling in een onderneming afwijken.
Hierbij kan dan, na een akkoord hierover met de vakbondsafvaardiging in je bedrijf, maximaal 5 uur per week minder of meer gewerkt worden dan de normale arbeidsduur per week en maximum 2 uur korter of langer per dag met een maximum van 9 uur per dag en tot maximum 18 uur. Alternatieve uurroosters zijn ook mogelijk voor diensten die in contact staan met de klant waarbij gewerkt kan worden op weekdagen tussen 8 en 20 uur en op zaterdagen tussen 8 uur en 13 uur. Ook deze uurregelingen moeten teruggevonden worden in het arbeidsreglement van de onderneming.
In heel specifieke omstandigheden en na akkoord met alle vakbonden in je bedrijf kan er sinds kort ook sprake zijn van laatavondwerk en zondagsarbeid.
Neem contact op met je vakbondsafgevaardigden voor meer informatie over de concrete regelingen inzake arbeidsduur in jouw onderneming.