Je functie in PC 306

Functiekwalifikatie
LBC-NVK hecht een groot belang aan een transparante, rechtszekere en rechtvaardige verloning binnen de sector. Om dit te realiseren hebben de sociale partners uit de verzekeringssector in 2011 een nieuwe analytische sectorclassificatie afgerond. Dit ter vervanging van de verouderde classificatie- en baremastructuur uit 1979. Omwille van het feit dat de sociale partners tot op heden evenwel nog geen overeenstemming kunnen bereiken hebben over de hieraan te koppelen minimale baremieke verloning, is de al genoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 1979 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden vandaag nog steeds van kracht. Dit neemt niet weg dat de verzekeraars de afgelopen jaren inspanningen hebben verricht om de nieuwe classificatie al te implementeren.
In het kader van deze nieuwe classificatie hebben de sociale partners de volgende documenten opgesteld:
Dit zijn de door de sociale partners als voor de verzekeringssector representatief vastgelegde functies. Het is het eerste document dat opgesteld werd naar aanleiding van het overleg tussen de sociale partners in dit dossier. De functies zijn er geklasseerd volgens familie van beroepen en volgens alfabetische orde van de codes.
Dit zijn de functiebeschrijvingen van iedere referentiefunctie. Voor iedere functiebeschrijving is het gevolgde schema identiek: de benaming van de functie, het doel en de verantwoordelijkheden van de functie, positionering...
Hier zijn de verschillende functies in 8 klassen samengebracht (genummerd van A tot H) na evaluatie en klassering op basis van de overeengekomen beschrijvingen.
Dit is een handleiding die de verzekeringsondernemingen moet helpen bij de implementatie van de sectorclassificatie op bedrijfsniveau.
Dit is een hulptool die ultiem kan gebruikt worden wanneer de te klasseren bedrijfsfuncties met geen enkele beschrijving van de sectorale referentiefuncties vergelijkbaar zijn. Cf. de handleiding voor verdere informatie over dit document.
Bij de implementatie van de classificatie op bedrijfsniveau is het mogelijk dat de werknemer de hem door zijn werkgever toegekende klasse betwist. In dat geval hebben de sociale partners een model van formulier opgesteld dat die werknemer dient in te vullen overeenkomstig de in de handleiding vermelde beroepsprocedure.
Vragen? 
Neem contact op de LBC-NVK afgevaardigden in je onderneming of met Vic Van Kerrebroeck (nationaal sectorverantwoordelijke - 015/71.85.08 – vic.vankerrebroeck@acv-csc.be).