Outplacement

Outplacement is begeleiding en advies door een outplacementbureau dat je als werknemer na ontslag helpt een nieuwe job te vinden. Onder specifieke voorwaarden is outplacement een recht. Dit maakt ook deel uit van het nieuwe ontslagrecht. In de sector hebben we daarover bijkomende afspraken kunnen maken om het aanbod zo sterk mogelijk te maken voor de werknemers, met kwaliteitsgaranties. 
Sinds 2016 hebben vrijwel alle werknemers die in de verzekeringssector ontslagen worden, gratis recht op een specifieke op maat van de sector gemaakte outplacementbegeleiding (gedurende maximaal 1 jaar). Dit verloopt via FOPAS, onze sectorale vormingsinstelling. FOPAS werkt voor de begeleiding samen met erkende outplacementkantoren en coaches.
Concreet moet de werkgever in geval van ontslag (behalve om dringende reden en/of bij minder dan 1 jaar anciënniteit) de betrokken werknemer binnen de wettelijke termijnen in kennis stellen van dit recht. Meer info vindt u via www.fopas.be (‘informatie outplacement’).