SWT (brugpensioen)

Pensioen3
Sinds enige tijd is het brugpensioen omgedoopt tot Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of kortweg SWT. De regering kortte de mogelijkheden om vervroegd uit te treden fors in. In het paritair comité 306 weigerden de werkgevers een cao te ondertekenen waardoor het nog tijdelijk mogelijk zou worden om vanaf 60 jaar SWT op te nemen waardoor sinds 2015 de minimale leeftijd voor SWT 62 jaar bedraagt.
Om op SWT te gaan, moet je ontslagen worden door je werkgever. Opzegtermijnen met het oog op SWT kunnen niet worden ingekort. 
Ook de instapleeftijden voor vervroegd pensioen werden opgetrokken. Meer info hierover vind je op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen