Vakantie en feestdagen

Vakantie6
Onverminderd de gunstiger bepalingen die in de ondernemingen kunnen worden overeengekomen en onverminderd de inachtneming van de verworven toestanden, is de vakantieregeling als volgt:
  • een bijkomende dag vanaf het tiende dienstjaar en vervolgens, een bijkomende dag per schijf van volle tien jaren dienst;
  • een bijkomende dag wordt aan de werknemer toegekend vanaf het 35ste anci├źnniteitsjaar in de onderneming, alsook vanaf zijn 55ste en 58ste verjaardag.
Een speciale verlofdag wordt toegekend:
  • op 11 juli in het Nederlandse taalgebied;
  • op 27 september in het Franse taalgebied.
De datum van deze speciale verlofdag wordt voor de werknemers van het Brusselse gewest in gemeenschappelijk overleg op het vlak van de onderneming vastgesteld en dit is eveneens het geval voor het Duits taalgebied, tot er een bijzondere dag wordt vastgesteld. Indien de speciale verlofdag op een zaterdag of op een zondag valt, wordt hij vervangen door een andere dag vastgesteld in gemeenschappelijk overleg op het vlak van de onderneming. De vaste lonen blijven behouden voor deze speciale verlofdag.