Sectorbrochure

Brochure PC 306

Sectorbrochure PC 306 - 2016
Voor werknemers uit PC 306 vatte LBC-NVK de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden samen in een handige brochure.
Opgelet! Op 20 december 2016 sloten de sociale partners cao 103ter met een aantal gevolgen voor de regeling van tijdskrediet in ons land. Ten gevolge hiervan dient u rekening te houden met het feit dat de 51 maanden tijdskrediet met motief zoals al toegelicht in de sectorbrochure op p. 17 enkel van toepassing is voor het tijdskrediet met motief ‘zorg’. Bijkomend zal ook uiterlijk vanaf april 2017 tijdskrediet zonder motief (zonder uitkering) zoals ook toegelicht op p. 17 niet meer mogelijk zijn!