Actueel

Wat brengt ons 2018?

2018
Het najaar van 2017 was een drukke periode van sociaal overleg binnen de verzekeringssector.
  • Bij AXA Belgium vonden zware onderhandelingen plaats over een nieuw geharmoniseerd personeelsstatuut die eind vorig jaar resulteerden in een ontwerpakkoord. Dit wordt momenteel ter goedkeuring voorgelegd aan het personeel.
  • Voorts vonden en vinden nog steeds in tal van bedrijven besprekingen plaats over flexibiliteit en beschikbaarheid van de medewerkers (bv. bij P&V, AGA, Corona), werkzekerheid (NN, Delta Lloyd Life, AGA, …), en een mogelijk collectief ontslag (Euler Hermes). Ook onderhandelingen rond een nieuw loonbeleid (P&V) en thuiswerk (Atradius) stonden recent op de agenda.
Het is duidelijk dat ook in 2018 de agenda van het sociaal overleg in de verzekeringssector niet leeg zal komen te staan. Integendeel. De digitalisering zet zijn opmars verder. Onze afgevaardigden houden voor u de vinger aan de pols en behartigen uw belangen doorheen deze evolutie. U kan bij hen ook in 2018 uiteraard altijd terecht voor advies en ondersteuning.