Actueel

Wat brengt ons 2017?

2017
2016 was een zwart jaar voor de sector. Digitalisering en de extreem lage rente lieten hun sporen na en mogelijk is het einde van het slechte nieuws ook wat 2017 en verder betreft nog niet in zicht. Meer dan ooit bewijst LBC-NVK zijn bestaansreden als belangenverdediger van vele duizenden werknemers die de speelbal dreigen te worden van aandeelhouders en ‘de markt’. Dit was vroeger niet anders, maar dit keer kwamen de klappen toch harder aan dan ooit. Een kort overzicht van de belangrijkste feiten afgelopen najaar:
  1. AXA Belgium: op 5 september 2016 kondigde de Franse verzekeraar de intentie aan te willen overgaan tot het collectief ontslag van 650 werknemers. Bijkomend maakte het duidelijk stevig te willen snoeien in de loon- en arbeidsvoorwaarden van het resterend personeel. Na maanden van vergaderen en onderhandelen bekwam LBC-NVK samen met de andere vakbonden een akkoord van sociaal plan omtrent de vertrekvoorwaarden van de werknemers die AXA in de loop van 2017 en 2018 zullen moeten verlaten. Een groot deel zal dit kunnen op een sociaal aanvaardbare wijze via een SWT (vroeger brugpensioen) vanaf 55 jaar. Meer info bij de LBC-NVK-AXA-werknemersafgevaardigden dan wel bij de LBC-NVK sectorverantwoordelijke Vic Van Kerrebroeck. Wij houden u verder op de hoogte van de komende besprekingen en uitvoering van dat sociaal plan. 
  2. ERGO: op 16 december 2016 deelde de Belgische tak van de Duitse levensverzekeraar ERGO mee de komende drie jaar te willen overgaan tot het collectief ontslag van 195 bedienden in België en de sluiting van een aantal departementen van haar onderneming in ons land. Bijkomend zijn ten gevolge hiervan ook nog honderden jobs bedreigd bij de makelaars die zich al dan niet exclusief verbonden hebben aan ERGO. Dit bericht kwam als een mokerslag aan bij het personeel. LBC-NVK zal de komende maanden uiteraard alles in het werk stellen om hun belangen te verdedigen en een zo goed als mogelijk sociaal plan uit de brand te slepen.
  3. Eind december 2016 wordt de overname door de Nederlandse verzekeraar NN van het eveneens Nederlandse Delta Lloyd aangekondigd. LBC-NVK zal de mogelijke implicaties voor het personeel van het Belgische Delta Lloyd Life uiteraard goed opvolgen. Allicht meer hierover in 2017.
  4. Op 15 september op een bijzondere ondernemingsraad deed P&V ook de aankondiging om enerzijds het personeelsbestand tegen 2020 met 300 voltijdse personeelsleden in te krimpen, 90 miljoen te besparen op de loonkosten van het overige personeel en tenslotte te werken aan een nieuwe arbeidsorganisatie. Sindsdien zijn er vele informatiesessies gehouden met de vakbonden. De concrete onderhandelingen starten in januari. Wordt vervolgd.
Uiteraard was en is het niet alles kommer en kwel in de sector, maar veranderingen zijn bezig en onderweg, dat is duidelijk. LBC-NVK is er alvast klaar voor. Binnenkort stellen we jullie onze syndicale visie voor wat de digitalisering van onze sector betreft. Sociaal digitaal is alvast ons devies.