Actueel

Wat brengt ons 2017?

2017
2016 was een zwart jaar voor de sector. Digitalisering en de extreem lage rente lieten hun sporen na en mogelijk is het einde van het slechte nieuws ook wat 2017 en verder betreft nog niet in zicht. Meer dan ooit bewijst LBC-NVK zijn bestaansreden als belangenverdediger van vele duizenden werknemers die de speelbal dreigen te worden van aandeelhouders en ‘de markt’. Dit was vroeger niet anders, maar dit keer kwamen de klappen toch harder aan dan ooit. Een kort overzicht van de belangrijkste feiten afgelopen najaar:
  1. AXA Belgium: op 5 september 2016 kondigde de Franse verzekeraar de intentie aan te willen overgaan tot het collectief ontslag van 650 werknemers. Bijkomend maakte het duidelijk stevig te willen snoeien in de loon- en arbeidsvoorwaarden van het resterend personeel. Na maanden van vergaderen en onderhandelen bekwam LBC-NVK samen met de andere vakbonden een akkoord van sociaal plan omtrent de vertrekvoorwaarden van de werknemers die AXA in de loop van 2017 en 2018 zullen moeten verlaten. Een groot deel zal dit kunnen op een sociaal aanvaardbare wijze via een SWT (vroeger brugpensioen) vanaf 55 jaar. Meer info bij de LBC-NVK-AXA-werknemersafgevaardigden dan wel bij de LBC-NVK sectorverantwoordelijke Vic Van Kerrebroeck. Wij houden u verder op de hoogte van de komende besprekingen en uitvoering van dat sociaal plan. 
  2. ERGO: op 16 december 2016 deelde de Belgische tak van de Duitse levensverzekeraar ERGO mee de komende drie jaar te willen overgaan tot het collectief ontslag van 195 bedienden in België en de sluiting van een aantal departementen van haar onderneming in ons land. Bijkomend zijn ten gevolge hiervan ook nog honderden jobs bedreigd bij de makelaars die zich al dan niet exclusief verbonden hebben aan ERGO. Dit bericht kwam als een mokerslag aan bij het personeel. LBC-NVK zal de komende maanden uiteraard alles in het werk stellen om hun belangen te verdedigen en een zo goed als mogelijk sociaal plan uit de brand te slepen.
  3. Eerder dit jaar werd het Nederlandse Delta Lloyd overgenomen door de Nederlandse verzekeraar NN. LBC-NVK zal de mogelijke implicaties voor het personeel van het Belgische Delta Lloyd Life en NN uiteraard goed opvolgen. 
  4. Bij P&V is het onderhandelde sociale plan in uitvoering om 300 medewerkers tegen 2020 te laten afvloeien. Dit gebeurt deels via vrijwillig ontslag, deels via gedwongen ontslag, maar wel met stevige bovenwettelijke vergoedingen. Ondertussen zijn ook onderhandelingen opgestart over een besparing op de loonmassa. Die onderhandelingen zijn in juni 2017 afgesprongen, omdat wat op tafel lag, voor ons onvoldoende was. We wachten nu op nieuwe en betere voorstellen van de directie.
  5. Net voor de zomervakantie kondigde kredietverzekeraar Euler Hermes ingrijpende hervormingen aan met impact op het personeel. De onderhandelingen starten na de zomer.
  6. Van de Belgische afdeling van de grote verzekeraar Generali is ook al enige tijd geweten dat ze zich willen terugtrekken uit een aantal landen waaronder België en zich wil laten overnemen door een andere speler. Voorlopig beet niemand toe.
  7. Verder stellen we in meer en meer bedrijven in de verzekeringssector een verhoogde roep vast naar meer flexibiliteit, verhoogde werkdruk, individualisering van het salarispakket (cafetariaplannen e.d.)….LBC-NVK zal deze trends niet lijdzaam ondergaan.
Uiteraard was en is het niet alles kommer en kwel in de sector, maar veranderingen zijn bezig en onderweg, dat is duidelijk. LBC-NVK is er alvast klaar voor. Binnenkort stellen we jullie onze syndicale visie voor wat de digitalisering van onze sector betreft. Sociaal digitaal is alvast ons devies.