Bediende telefoon

Welkom bij PC 306

Op deze webpagina's lees je meer over:
Waarop heb ik juist recht in mijn bedrijf? Op deze pagina's vind je een beknopt overzicht van de voornaamste sectorspecifieke (minimale) loon- en arbeidsvoorwaarden voor bedienden en kaderleden uit het Paritair Comité voor het verzekeringswezen (PC 306). De algemene arbeidswetgeving vind je ook via de zwarte zoekbalk 'Ik zoek' bovenaan deze webpagina.
De sectorregels zijn als het ware een sokkel waarop, afhankelijk van maatschappij tot maatschappij, eventueel aanvullende rechten en mogelijkheden van toepassing zijn. Deze bedrijfsspecifieke regelingen staan opgetekend in o.a. het arbeidsreglement, collectieve arbeidsovereenkomsten binnen jouw bedrijf en uiteraard ook in je eigen arbeidsovereenkomst. Wanneer je die teksten niet in je bezit hebt of behoefte hebt aan verduidelijking, aarzel dan niet om je LBC-NVK-afgevaardigde (ACV) dan wel onze experten (zie hieronder) hierover aan te spreken.
Deze rechten en verworvenheden beschouw je misschien als heel vanzelfsprekend. Dat zijn ze echter niet! Heel wat vakbondsmilitanten zetten zich jaar na jaar in om deze rechten af te dwingen en waar te maken. We konden toch al behoorlijk wat zaken realiseren. Maar vakbondswerk is nooit af. Er blijft werk aan de winkel, want heel wat afspraken zijn voor verbetering vatbaar. Daar willen we als LBC-NVK, de bediendebond van het ACV, voluit voor blijven gaan. Door internationale concurrentie, en groter wordende impact van financieel te halen doelstellingen vanuit soms internationale hoofdzetels wordt de druk om in te leveren op de rechten die we via onderhandelingen en strijd in het verleden verkregen hebben soms heel groot. Ook de toenemende digitalisering zal een grote impact hebben op de inhoud en het aantal jobs in de verzekeringssector. LBC-NVK gaat de uitdaging aan om in deze context met de nodige openheid en vertrouwen te blijven ijveren voor het behoud van de kwaliteit en werkbaarheid van je job. Ook stress en toenemende psychosociale belasting door te hoge werkdruk of onevenwichtige flexibiliteit bedreigen de kwaliteit van de tewerkstelling. Daarom willen we alert blijven. Met jouw steun kunnen onze militanten actief hun stem laten horen in de ondernemingen en ervoor zorgen dat jouw werkgever ook rekening houdt met jouw bekommernissen. 
Sectorexperten
Met individuele vragen kan je terecht bij hen of bij de professionele sectorexperten van de LBC-NVK in de regionale secretariaten: 
Sectorbrochure pc 306
We vatten de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden in de verzekeringssector samen in een handige brochure.
Lees meer
Geld munten3
In de financiële sectoren is een vakbondspremie voorzien voor vakbondsleden. Dat maakt aansluiten bij de vakbond nog een stuk interessanter!
Lees meer
Geld loonbrief
Je loon wordt in grote mate nog steeds in eerste orde bepaald door je functie en door de barema’s van je eigen werkgever. De grenzen zijn vastgelegd in sectorale barema’s, gekoppeld aan een zogenaamde functieclassificatie.
Lees meer
Arbeidsduur6
De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur in de sector bedraagt 35 uur. Ondernemingen kunnen ook andere vormen van arbeidsorganisatie opnemen in hun arbeidsreglement.
Lees meer