Even voorstellen

PC 307
Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 09.02.1971 B.S. 19.03.1971
Artikel 1, § 3, alinea 3
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, voor de makelarij en de verzekeringsagentschappen.

Profiel PC 307 Makelarij en Verzekeringswezen

kantoorsituatie3
In de sector van de verzekeringsmakelaars zijn naar schatting een goeie 20.000 werknemers actief.  De meeste werknemers werken in zeer kleine ondernemingen, in heel wat gevallen is er slechts één bediende in dienst van een verzekeringsmakelaar.
Het is dan ook niet evident om een goede vakbondswerking te organiseren in deze sector.  In die ondernemingen waar een comité voor preventie en bescherming op het werk, een ondernemingsraad of een syndicale delegatie kan worden opgericht lukt dit veel beter.  Alleen zijn die zeldzaam.
De problematiek van de kleine en de grote verzekeringsmakelaars liggen vrij ver uiteen.  Vanuit LBC-NVK proberen we toch om op sectoraal vlak de noden van de werknemers van zowel de kleine als de grote makelaars te bespreken.  In sommige gevallen slagen we erin een akkoord af te sluiten.  Er moet echter nog heel wat worden gerealiseerd om de situatie in deze sector gelijk te stellen met deze van bijvoorbeeld de verzekeringssector, die naar inhoud en voorkennis vrij sterk bij PC 307 aanleunt.