Brugpensioen in pc 307

Brugpensioen2
Sinds enige tijd is het brugpensioen omgedoopt tot Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of kortweg SWT. De regering kortte de mogelijkheden om vervroegd uit te treden fors in. In het paritair comité 307 blijft het nog tot 31 december 2017 mogelijk om met SWT te gaan op de leeftijd van 60 jaar.
Voor mannen geldt een loopbaanvoorwaarde van 40 jaar, voor vrouwen in 2016 een loopbaanvoorwaarde van 32 jaar. Die voorwaarde wordt nadien verder opgetrokken. 
Bijkomend werd de mogelijkheid gecreëerd om in 2018 met SWT te gaan op 58 jaar en in 2019 op 59 jaar mits een loopbaan van 40 - zowel voor mannen als voor vrouwen. 
De aanvullende vergoeding die de werkgever betaalt in het kader van je SWT bedraagt 60% van het verschil tussen het laatste nettoreferteloon en je werkloosheidsuitkering. 
Om op SWT te gaan, moet je ontslagen worden door je werkgever. Opzegtermijnen met het oog op SWT kunnen niet worden ingekort. 
Ook de instapleeftijden voor vervroegd pensioen werden opgetrokken. Meer info hierover vind je op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen
Contacteer je LBC-NVK-afgevaardigde of regionaal LBC-NVK-secretariaat als je hierover vragen hebt.