Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Bedrag van de Premie

Werknemers hebben in de sector van verzekeringsmakelaars recht op een eindejaarspremie gelijk aan een volledige 13e maand als ze op 31 december van het lopende jaar ten minste 6 maanden anciënniteit hebben in de onderneming en een arbeidsovereenkomst hebben met de onderneming op 31 december van het jaar.
De 13de maand stemt overeen met evenveel twaalfden van het maandloon als het aantal gewerkte maanden in het betrokken jaar. in geval van ontslag door de werkgever wordt een geprorateerd bedrag in rekening genomen op voorwaarde dat je een anciënniteit hebt van minstens 6 maanden.
Een bedrijfscao kan voorzien in een gelijkwaardig voordeel.
Contacteer je LBC-NVK-afgevaardigde of lokaal LBC-NVK-secretariaat als je hierover vragen hebt.