Functieclassificatie in PC 307

Nieuwe functieclassificatie voor personeel verzekeringsmakelaars

Bediende telefoon
Vakbonden en werkgevers hebben een nieuwe functieclassificatie uitgewerkt voor de bedienden in de sector. De oude classificatie was sterk verouderd. De nieuwe classificatie treedt in werking op 1 april 2017.

Wat is het belang van een functieclassificatie?

De functieclassificatie rangschikt de functies in de sector en biedt een objectieve basis voor transparante lonen. Alle jobs in de sector worden gelinkt aan categorieën en barema’s. Correcte barema’s zorgen voor een correcte verloning.
De sectorale functieclassificatie geldt voor alle werkgevers en werknemers in PC 307. Als je onderneming eigen classificatiesysteem en verloningssyteem heeft, wordt dat vergeleken met de sectorale afspraken. Die gelden als minimumnorm.

Aan wat mag ik mij verwachten?

De nieuwe classificatie treedt in werking vanaf 1 april 2017. Je werkgever zal je informeren over de functietitels, de inhoud van de functies en bijbehorende  klassen. Ook bij aanwerving zullen nieuwe medewerkers hierover geïnformeerd worden. 
Voor de hele sector zijn in totaal 23 sectorale referentiefuncties opgesteld, verdeeld over uitvoeringspersoneel en stafpersoneel en verspreid over 7 klassen. Het uitvoeringspersoneel telt 4 klassen en het stafpersoneel telt 3 klassen.
Onderhoudsmedewerker1
Medewerker archief/klassement1
Operator2
Administratief bediende A2
Telefoniste/Receptionist2
Medewerker operationele boekhouding3
Medewerker algemene boekhouder3
Medewerker helpdesk3
Administratief bediende B3
Afdelingsassistent3
Boekhouder4
Technisch analist4
Medewerker personeelszaken4
Directieassistent4
Schadebeheerder4
Productiebeheerder4
Diensthoofd5
Accountmanager5
Medewerker legal5
Regioverantwoordelijke6
Compliance officer6
Risk consultant6
Regioverantwoordelijke meerdere kantoren7
Voor een juiste inschaling moet de werkgever je concrete functie-inhoud vergelijken met de juiste sectorale referentiefunctie in de lijst met  ‘functieomschrijvingen’. Daarin staat een uitgebreide beschrijving van het takenpakket (doel, verantwoordelijkheden, technische expertise,…). De 'functieniveaumatrix' ordent alle sectorale functies ten opzichte van elkaar op basis van kennis, autonomie, complexiteit, verantwoordelijkheid en communicatie. 
Bij het vergelijken van je concrete functie-inhoud en de sectorale referentiefunctie zijn er verschillende hypotheses mogelijk: 
a) De bedrijfsfunctie stemt volledig overeen met de referentiefunctie: indeling in de sectoraal voorziene klasse waartoe de referentiefunctie behoort.
b) De bedrijfsfunctie wijkt minimaal af van de referentiefunctie: indeling in de sectoraal voorziene klasse waartoe de referentiefunctie behoort.
c) De bedrijfsfunctie wijkt in ernstige mate af van de referentiefunctie:  In dit geval moet de werkgever de intrinsieke waarde van de functie zoals uitgeoefend in de onderneming achtereenvolgens vergelijken met de niveauomschrijvingen van de functieniveaumatrix van dezelfde klasse, van een lagere en een hogere klasse.. Het resultaat van deze vergelijking geldt als inschaling voor de afwijkende functie.
d) De functie in de onderneming werd niet opgenomen in de sectorale functieclassificatie:  In dit geval moet de werkgever de functieniveaumatrix hanteren en een functieklasse toewijzen.
Hoe meer vereiste kennis, hoe meer autonomie, hoe groter de complexiteit of hoe groter de verantwoordelijkheid van een job, hoe “zwaarder” de functies en dus hoe hoger de klasse en hoe “hoger” het barema of minimumloon. 

Niet akkoord?

Als je niet akkoord bent met de jou toebedeelde functie en klasse, heb je vanaf de mededeling door de werkgever een maand de tijd om bij je werkgever bezwaar aan te tekenen. Die krijgt dan een maand de tijd  om te reageren. Je vakbondsafgevaardigde staat je graag bij als je naar de werkgever stapt. Is er in je bedrijf geen vakbondswerking? Ga dan zeker eerst even langs een LBC-NVK-secretariaat. 

Wat zijn de gevolgen voor mijn loon?

De klassen stemmen overeen met barema’s of minimumloonschalen. De kruising van de juiste klasse en de juiste ervaringsjaren bepaalt het minimumloon dat je moet krijgen. De barema’s voor onze sector vind je terug in dit barema-overzicht.
De regels omtrent aanvangsjaren en gelijkgestelde ervaring blijven ongewijzigd. In PC 307 blijft een ruime definitie van gelijkgestelde ervaring gelden. Quasi alle ervaring in een professionele omgeving wordt gelijkgesteld alsook periodes van interimwerk, vrijwilligerswerk, zelfstandigheid,…

Combinatie van functies?

Er zijn ook regels afgesproken voor situaties waarin functies worden gecombineerd. In de sector is er namelijk veel polyvalentie, zeker in kleinere kantoren. Als je voor 60% een hogere functie uitoefent, ontvang je daarvoor het loon dat bij die functie hoort. 
Check zeker of je juist bent ingeschaald. Twijfel je? Of ben je het oneens met de inschaling? De LBC-NVK helpt je graag in één van onze secretariaten. E-mailen kan naar pc307@acv-csc.be.