Je rechten

We hebben de meest in het oog springende afspraken die gelden in jouw sector kort op een rijtje gezet. Deze afspraken kunnen natuurlijk veranderen of er kunnen afspraken worden gemaakt over nieuwe onderwerpen.
Deze rechten zitten vervat in sectorale cao’s en hebben kracht van wet. Het gaat om minima voorwaarden die elke werkgever in de sector dient te respecteren. Op ondernemingsniveau kunnen altijd betere afspraken gemaakt worden, maar geen slechtere. Ook is het mogelijk dat er andere voordelen gegeven worden op ondernemingsniveau zoals een bedrijfswagen of een aanvullend pensioen. Deze zijn niet sectoraal geregeld. 
Voor andere wettelijke rechten inzake ontslag, schorsing of wettelijke vakantie verwijzen naar andere rubrieken op deze website.
We sommen in deze rubriek alle sectorale cao’s op.
Bij twijfel of onduidelijkheden m.b.t. de gelezen info neem je best contact op met een LBC-NVK-secretariaat in je buurt.