Ontslag in pc 307

Ontslag
De nieuwe regels inzake opzegging of verbreking vind je hier.
Werknemers ouder dan 45 jaar en met minimum 1 jaar anciënniteit hebben bij ontslag recht op een kosteloos outplacementaanbod. Sinds 1 januari 2016 moet iedere ontslagen werknemer met een opzegperiode of een verbrekingsvergoeding ten belope van 30 weken of meer een verplicht outplacementaanbod volgen. Binnen CEPOM, het sociaal fonds van de sector, werden hierover kwaliteitsafspraken gemaakt. Op www.cepom.be lees je hier meer over in de rubriek 'outplacement'
Ook is het zo dat iedere werknemer het recht heeft om de redenen van een ontslag te vragen en na te gaan of het ontslag redelijk is. Deze regels inzake ontslagmotivering vindt men terug in cao 109. Indien de werkgever dit niet kan aantonen is een schadevergoeding verschuldigd die kan oplopen tot 17 weken loon.