Vakantie in pc 307

Verlof2
Bovenop de wettelijke vakantiedagen, werden er sectoraal bijkomende vakantiedagen geregeld voor iedereen.

Extra vakantie bij anciënniteit in de firma

Zo is er 1 extra verlofdag per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit, het zogenaamde anciënniteitsverlof. Voor deeltijdse werknemers staat dit in verhouding tot hun tewerkstellingsregime. De anciënniteit wordt berekend op de eerste dag van het kalenderjaar tijdens hetwelk de vakantie wordt toegekend. 

Extra betaalde dag verlof vanaf 60 jaar

In het kader van werkbaar werk krijgen werknemers vanaf de leeftijd van 60 jaar, jaarlijks een extra dag vakantie. Deze vakantiedag wordt toegekend vanaf 1 januari van het jaar waarin de werknemer 60 jaar wordt. De vakantiedag wordt blijvend toegekend, dus elk jaar vanaf de werknemer 60 jaar wordt. 

Feestdagen

Eén communautaire feestdag per kalenderjaar wordt toegekend. Om te kunnen genieten van dit voordeel, moet de werknemer in dienst zijn op 1 juli van het kalenderjaar waarop de communautaire feestdag betrekking heeft. 
Het tijdstip waarop de vakantiedag genomen wordt, kan binnen iedere onderneming worden vastgesteld.