Vakbondspremie PC 307 Makelarij

35 euro

Vakbondspremie geeft vakbondsleden een streepje voor!

Voor de makelarij en verzekeringsagentschappen (paritair comité 307) wordt de vakbondspremie (35 euro voor voltijdse en deeltijdse werknemers) overgeschreven tussen 15 september en 15 november 2017.Om de vakbondspremie te krijgen moet je minstens zes maanden aangesloten zijn bij de LBC-NVK op het ogenblik waarop de vakbondspremie wordt uitbetaald en in orde zijn met de betaling van het lidgeld. 
Verder moet je minstens zes maanden in de sector hebben gewerkt in 2016. Vertrek je met SWT (brugpensioen) of heb je een andere uitstapregeling? Dan blijf je recht hebben op de premie als je in 2016 nog minstens één maand werkte en als je nog altijd lid bent van de LBC-NVK op het ogenblik van de betaling. Wie met tijdkrediet is of arbeidsongeschikt is, blijft recht hebben op de vakbondspremie. 
Het enige wat je moet doen is controleren of de gegevens op het premieattest kloppen. Bezorg het ondertekende en eventueel gecorrigeerde attest bij voorkeur aan je LBC-NVK-afgevaardigde of aan je regionaal LBC-NVK-secretariaat..