Woonwerkverkeer in PC 307

vervoer fiets

Openbaar vervoer

Vanaf 1 april 2016 moet de werkgever in 80% voorzien van de terugbetaling van de kosten van een abonnement openbaar vervoer (trein, tram, bus of metro). Daarenboven moeten alle werkgevers van de sector tegen 1 april 2016 een derde betalersysteem afsluiten met de NMBS. Het spoorwegabonnement wordt hiermee volledig kosteloos voor al het personeel van de sector dat met de trein naar het werk gaat.

Fietsvergoeding

Fietsvergoeding (vanaf 1 januari 2014): voor bedienden die over een afstand van tenminste 1 km gebruik maken van de fiets om zich te verplaatsen van de gebruikelijke verblijfplaats en de plaats van tewerkstelling wordt de werkgeverstussenkomst vastgelegd op 0,23 EUR/km. De fietsvergoeding kan voor dezelfde afstand niet worden gecumuleerd met een tussenkomst voor andere vervoermiddelen.

Eigen vervoer

Werknemers die geen gebruik maken van een abonnement openbaar vervoer krijgen vanaf 1 april 2016 een tussenkomst berekend op basis van 100 % van het gepubliceerde tarief treinabonnement 2de klasse. 
De terugbetaling van de vervoerkosten worden toegekend aan de werknemer die:
  • niet geniet van een bedrijfsvoertuig;
  • een afstand aflegt die gelijk of meer is dan 5 km tussen de vaste woonplaats en de werkplaats;
  • een verklaring op eer invult met de vraag naar het exact aantal gereden kilometers tussen de vaste woonplaats en de werkplaats, met kopie van het abonnement van het openbaar vervoer voor deze die een abonnement hebben.