Vakbondsberichten

De LBC-NVK-vakbondsverantwoordelijke communiceert onder meer via regelmatig verschijnende sectorale vakbondsberichten (syndicaal bericht in de volksmond) met zijn of haar militanten. Deze verschijnen ook op dit afgesloten gedeelte van de site voor militanten.