kantoorsituatie3

Welkom bij PC 307

Makelarij en Verzekeringswezen
Op deze website lees je meer over:
In de sector van de verzekeringsmakelaars zijn naar schatting een goeie 20.000 werknemers actief. De meeste werknemers werken in zeer kleine ondernemingen, in heel wat gevallen is er slechts één bediende in dienst van een verzekeringsmakelaar.
Het is dan ook niet evident om een goede vakbondswerking te organiseren in deze sector. In die ondernemingen waar een comité voor preventie en bescherming op het werk, een ondernemingsraad of een syndicale delegatie kan worden opgericht lukt dit veel beter. Alleen zijn die zeldzaam.
De problematiek van de kleine en de grote verzekeringsmakelaars liggen vrij ver uiteen. Vanuit LBC-NVK proberen we toch om op sectoraal vlak de noden van de werknemers van zowel de kleine als de grote makelaars te bespreken. In sommige gevallen slagen we erin een akkoord af te sluiten. Er moet echter nog heel wat worden gerealiseerd om de situatie in deze sector gelijk te stellen met deze van bijvoorbeeld de verzekeringssector, die naar inhoud en voorkennis vrij sterk bij PC 307 aanleunt.
Geld2

Sectornieuws


Index doet lonen stijgen

In juli 2017 worden de lonen in de sector van de verzekeringsmakelaars (PC 307) geïndexeerd. De spilindex werd overschreden wat maakt dat de lonen met 2% zullen stijgen. 

Sectoronderhandelingen

Er is nog geen sectorakkoord. Op de onderhandelingstafel liggen onze eisen met betrekking tot vorming, koopkracht en impact van digitalisering in de sector. De werkgever vragen meer tijd om de nieuwe wettelijke vereisten inzake vorming aandachtig te bestuderen. Er zijn wel nieuwe afspraken gemaakt over landingsbanen (tijdskrediet eindeloopbaan) en SWT (het vroegere brugpensioen). Zo kunnen werknemers met een loopbaan van 35 jaar nog een landingsbaan opnemen tot eind 2018 en is SWT mogelijk vanaf de leeftijd van 58 jaar mits 40 jaar loopbaan. Ook de afspraken inzake tijdskrediet met motief worden aangepast. Voortaan is het ook mogelijk om gedurende 51 maanden 1/5, halftijds of voltijds te zorgen voor een zwaar ziek familielid of voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar.