kantoorsituatie3

Welkom bij PC 307

Makelarij en Verzekeringswezen
Op deze website lees je meer over:
In de sector van de verzekeringsmakelaars zijn naar schatting een goeie 20.000 werknemers actief. De meeste werknemers werken in zeer kleine ondernemingen, in heel wat gevallen is er slechts één bediende in dienst van een verzekeringsmakelaar.
Het is dan ook niet evident om een goede vakbondswerking te organiseren in deze sector. In die ondernemingen waar een comité voor preventie en bescherming op het werk, een ondernemingsraad of een syndicale delegatie kan worden opgericht lukt dit veel beter. Alleen zijn die zeldzaam.
De problematiek van de kleine en de grote verzekeringsmakelaars liggen vrij ver uiteen. Vanuit LBC-NVK proberen we toch om op sectoraal vlak de noden van de werknemers van zowel de kleine als de grote makelaars te bespreken. In sommige gevallen slagen we erin een akkoord af te sluiten. Er moet echter nog heel wat worden gerealiseerd om de situatie in deze sector gelijk te stellen met deze van bijvoorbeeld de verzekeringssector, die naar inhoud en voorkennis vrij sterk bij PC 307 aanleunt.
Geld2

Sectornieuws


Index doet lonen stijgen

In juli 2016 worden de lonen in de sector van de verzekeringsmakelaars (PC 307) geïndexeerd. De vorige indexering dateert van januari 2013. In juli van dit jaar is het weer zover. De spilindex werd overschreden wat maakt dat de reële en de baremalonen met 2% zullen stijgen. 

Ecocheques worden meer waard

Eerder dit jaar onderhandelde uw vakbond andere maatregelen ter ondersteuning van de koopkracht. Zo zijn de baremalonen gestegen met 8 euro bruto/maand en wisten we de ecocheques op te trekken naar 215 euro/jaar (mogelijkheid tot omzetting naar gelijkwaardig voordeel).