Even voorstellen

PC 308
Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 09.02.1971 B.S. 19.03.1971
Artikel 1, § 3, alinea 4
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie.

Profiel PC 308 Spaarbanken

Bank loket geld3
De sector is niet zo groot. We spreken over een goede 3000 werknemers. De sector bestaat uit een klein aantal 'grote' spaarbanken. Voor de rest heel wat kleine en enkele middelgrote ondernemingen o.a. alle beroepskredieten en woningfondsen. 
Lijst van ondernemingen die deel uitmaken van de sector 308:
 • Antwerps beroepskrediet 
 • Onderling Beroepskrediet
 • BHW Bausparkasse AG 
 • Federale kas beroepskrediet
 • Centea 
 • Oostvlaams Beroepskrediet
 • Eural 
 • Bank Van Brabant
 • Mercator Bank 
 • Middenstands Deposito- en kredietkantoor
 • Record Group  
 • Banque de Crédit professionnel
 • VDK
 • Crédit Professionnel Interfédéral
 • Argenta *
 • West-Vlaamse Bank
 • BVK
 • CPH Banque
 • VSH
 • Centrale Kredietverlening
 • Woningfondsen
 • Landbouwkrediet
* Argenta is geen lid van de spaarbankenvereniging. 
Krefima is geschrapt als spaarbank, maar volgt nog wel al de afspraken die gelden in het PC 308.