Het vormingsfonds in pc 308

EPOS is het vormingsfonds van de sector spaarbanken. Dit fonds wordt gefinancierd door bijdragen (0,10 % van de RSZ bijdragen) van de werkgevers. EPOS wordt beheerd door de werkgevers en de vakbonden samen.  
EPOS organiseert vorming en opleiding voor 'risicogroepen'. Het betreft een ruim gamma aan algemene en functiegerichte opleidingen o.a. taal, informatica, onderhandelingstechnieken, stressmanagement, communicatie, fiscaliteit...  
Iedere werknemer uit de sector kan aan deze vormingen deelnemen. Wanneer hij behoort tot de doelgroep van EPOS dan worden de opleidingskosten en administratiekosten door EPOS betaald zolang dit de bijdrage van de werkgever niet overschrijdt. Kleine ondernemingen kunnen toch minstens 1 persoon laten deelnemen ook al overschrijdt de kost hun eigen bijdrage.
Meer info:
Febelfin Academy vzw
Aarlenstraat 80 (2de verdieping)
1040 Brussel - België
T +32 (0)2 507 69 61
F +32 (0)2 507 69 69