Even voorstellen

Kantoorsituaties 15
PC 309
Paritair Comité voor de beursvennootschappen.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 09.02.1971 B.S. 19.03.1971
[1] K.B. 02.12.1993 B.S. 22.12.1993
Artikel 1, § 3, alinea 5
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, voor de beursvennootschappen.