Even voorstellen

PC 310
Paritair Comité voor de banken.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
[0] K.B. 09.02.1971 B.S. 19.03.1971
Artikel 1, § 3, alinea 6
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, voor de banken.