Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Bedrag van de Premie

Volledig maandloon, alternatieve regelingen zijn mogelijk via ondernemingscao's

Toekenningsmodaliteiten

Pro rata indien geen volledige arbeidsprestaties.