Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Bedrag van de premie

De eindejaarspremie is minstens gelijk aan de vaste brutobezoldiging van de maand waarvoor de gratificatie wordt uitbetaald, tenzij een andere referentiemaandloon in het bedrijf van toepassing is.
De ondernemingen hebben de mogelijkheid om op hun niveau, via een collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend door de vakbondsorganisaties die de meerderheid vertegenwoordigen van de effectieve mandaten in de overlegorganen van de onderneming, een ander voordeel te bepalen dat minstens de waarde van de jaarlijkse gratificatie vertegenwoordigt. Reeds verschillende ondernemingen maakten van deze mogelijkheid gebruik (vooral voor de invoering van cafetariaplannen).