Je loon in pc 310

Wat zijn de minimumbarema's in het PC 310?

Geld2
De lonen in paritair comité 310 zijn gebaseerd op minimumbarema's. Die worden voor de hele sector onderhandeld door vakbonden en werkgevers. Werkgevers kunnen nooit minder betalen dan wat in de barema's wordt afgesproken. Hogere lonen zijn uiteraard wel toegestaan.

Indexering op sectoraal vlak

index

Sectoraal

De indexering van lonen en sociale uitkeringen is een belangrijk verworven goed. Er is echter geen algemene wetgeving die dit concreet regelt. De praktische modaliteiten van de indexering (tijdstip, berekeningswijze, percentages...) worden in principe geregeld op sectoraal vlak, door in de schoot van de paritaire comités afgesloten cao's. 
Als er geen sectorale cao rond de index bestaat, gebeurt de indexering bijgevolg op basis van een ondernemingscao of op basis van 'gebruik'. Soms baseert men zich op het indexmechanisme van een andere sector of op het mechanisme dat van toepassing is op de overheidslonen en de sociale uitkeringen. 
Hierna lees je (indien de informatie voorhanden is) meer over de sectorale indexaanpassing van dit paritair comité. 

Nationaal 

De nationale maandelijkse indexaanpassingen staan in de rubriek sociale wetgeving. 

Vragen?

Heb je nog vragen omtrent de indexering van je loon (bijvoorbeeld omdat je op de site geen sectorale info rond de index vindt of omdat de index via een ondernemingscao geregeld wordt) dan kan je best eens contact opnemen met een LBC-NVK secretariaat bij je in de buurt. 

Indexaanpassingen PC 310 Banken

Indexaanpassing september 2016 
Vorige lonen x 1,0023
Indexaanpassing mei 2016 
Vorige lonen x 1,0027
Indexaanpassing maart 2015  

Vorige lonen x 1,0029
Indexaanpassing september 2014
Vorige lonen x 0,9983     
Indexaanpassing maart 2014
Vorige lonen x 1,0028
Indexaanpassing januari 2014 
Vorige lonen x 1,0009
Indexaanpassing november 2013
Vorige lonen x 1,00
Indexaanpassing september 2013 
Vorige lonen x 1,002
Indexaanpassing juli 2013

Vorige lonen x 1,0032
Indexaanpassing mei 2013 
Vorige lonen x 1,0021
Indexaanpassing maart 2013 
Vorige lonen x 1,0018 
Indexaanpassing januari 2013 
Vorige lonen x 1,0028 
Indexaanpassing november 2012 
Vorige lonen x 1,0026 
Indexaanpassing september 2012 
Vorige lonen x 1,0014 
Indexaanpassing augustus 2012 
Vorige lonen x 1,0019 
Indexaanpassing mei 2012 
Vorige lonen x 1,0065 
Indexaanpassing maart 2012 
Vorige lonen x 1,0076 
Indexaanpassing januari 2012 
Vorige lonen x 1,0039 
Indexaanpassing november 2011 
Vorige lonen x 1,0027
Indexaanpassing september 2011 
Vorige lonen x 1,0047 
Indexaanpassing juli 2011 
Vorige lonen x 1,0064 
Indexaanpassing mei 2011 
Vorige lonen x 1,0078 
Indexaanpassing maart 2011 
Vorige lonen x 1,0059 
Indexaanpassing januari 2011 
Vorige lonen x 1,0035