Vakbondspremie PC 310 Banken

Geld6

Vakbondspremie geeft vakbondsleden een streepje voor!

Voor de banken (paritair comité 310) wordt de vakbondspremie (35 euro voor voltijdse en deeltijdse werknemers) overgeschreven tussen 15 september en 15 november van ieder jaar.
Om de vakbondspremie te krijgen moet je minstens zes maanden aangesloten zijn bij de LBC-NVK op het ogenblik waarop de vakbondspremie wordt uitbetaald en in orde zijn met de betaling van het lidgeld. Verder moet je minstens zes maanden in de sector hebben gewerkt in het referentiejaar (dit is het jaar voor het jaar van uitbetaling). In het najaar van 2017 wordt dus de premie uitbetaald over het referentiejaar 2016. 
Vertrek je met SWT (brugpensioen) of heb je een andere uitstapregeling? Dan blijf je recht hebben op de premie als je in het referentiejaar nog minstens één maand werkte en als je nog altijd lid bent van de LBC-NVK op het ogenblik van de betaling. Wie met tijdkrediet is of arbeidsongeschikt is, blijft recht hebben op de vakbondspremie. 
Ieder jaar krijg je een attest om deze premie te ontvangen toegestuurd. Het enige wat je moet doen is controleren of de gegevens op het premieattest kloppen. Bezorg het ondertekende en eventueel gecorrigeerde attest bij voorkeur aan je LBC-NVK-afgevaardigde. Wij zorgen dan voor de betaling.