Jongerenproject

Nieuw jongerenproject in de banksector!

Bank Gesprek2
De sociale partners zetten in de banksector een jongerenproject op. Bedoeling is 200 jongeren beneden 26 jaar een opleidingstraject van 4 maanden aan te bieden. Gebruik zal gemaakt worden van het stelsel 'beroepsinlevingsovereenkomst'. Het traject zal voorzien in een stuk zelfstudie, een gedeelte klassikale opleiding en een gedeelte stage in één van de deelnemende banken. Wie het traject met vrucht doorloopt zal een getuigschrift ontvangen met vermelding van alle gevolgde opleidingen. Ook een bank-attestering in het kader van de Wet Willems (nodig om te mogen in contact treden met cliënteel) maakt deel uit van het opleidingstraject.
Specifieke opleidingsvereisten worden niet gesteld waardoor de toegang uiteraard laagdrempeliger wordt. Wel dient men te slagen in een test gekoppeld aan een zelfstudie (e-learning) m.b.t. 'inleiding tot de financiële wereld'. Er wordt samengewerkt met de VDAB , ACTIRIS, FOREM en andere. 
Het project wordt integraal uitgewerkt en begeleid door de sociale partners in de banksector. Bureautica-, taal- en een basis banktechnische opleiding worden voorzien en is gericht op een commerciële stage in de front-office.
Bedoeling is jongeren op die manier extra-kansen te bieden voor een job in de financiële sector. 
Indien we op die manier 200 jongeren beneden 26 jaar vruchtbaar door een stage kunnen leiden waardoor hun kansen om tewerkgesteld te worden in de financiële sector beduidend verhogen, dan mogen we terecht stellen dat sectoraal overleg zinnig is en in staat is om perspectief te bieden aan jonge mensen. Het gaat om een opleidingstraject dat niet direct gekoppeld is aan een gegarandeerde tewerkstelling maar hoe dan ook zullen een deel van die jongeren een loopbaan in de financiële sector kunnen aanvatten.
Wie geinteresseerd is in dit project kan verder doorklikken via www.jongerenplan-banksector.be