De CAO voor pc 325

Op de site van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kan je de cao-teksten van dit paritair comité (PC 325) als pdf-bestand downloaden. Klik hier ...

Protocolakkoord CAO PC 325 2011-2012

1. Werkgelegenheid en werkzekerheid
De bepalingen uit de vorige cao werden integraal hernomen. We vroegen een verbetering die ervoor moest zorgen dat het uitbesteden van opdrachten met of zonder personeel zoveel als mogelijk vermeden zou worden. Dit hebben we helaas niet bekomen
2. Koopkracht
In 2011 wordt een ecocheque uitbetaald aan alle werknemers ter waarde van 200 €. De uitbetaling van deze ecocheque zal gebeuren in de maand november
In januari 2012 worden de ondernemingsbarem’s verhoogd met 0,3 %. Dit betekent dat de ruimte tot loonsverhoging maximaal zal worden benut. Op onze vraag om een minimumbedrag van 15 € per maand te voorzien wilden de werkgevers niet ingaan omdat ze vreesden op deze manier boven de loonnorm uit te komen. Ondanks het feit dat je dit kan vermijden door de loonsverhoging wat later in de tijd in te voeren bleven de werkgevers bij hun standpunt.
Oorspronkelijk wilden de werkgevers echter  geen enkele recurrente koopkrachtverhoging voorzien. De uiteindelijke verhoging met 0,3 %, is hoe dan ook een goeie zaak voor de werknemers.
3. Vorming
  • De ondernemingsraden zullen in de toekomst jaarlijks een rapport ontvangen over de opname van vormingsdagen 
  • Er zullen naast taalopleidingen in vreemde talen ook taalopleidingen in de eigen taal worden voorzien 
  • Het aantal vormingsdagen per werknemer per jaar wordt opgetrokken van 4 naar 5
4. Functieclassificatie
De sector engageert zich om binnen iedere onderneming een functieclassificatiesysteem in te voeren. Helaas zal dit niet paritair worden beheerd. In ieder geval zal er een grotere transparantie komen in het kluwen dat er momenteel binnen een aantal ondernemingen bestaat.
5. Arbeidsorganisatie
Binnen iedere onderneming zal een lijst  worden voorgelegd aan de ondernemingsraad wie er valt onder het begrip vertrouwenspersoneel.
6. Syndicaal statuut
Er wordt een werkgroep opgericht die tot doel heeft tegen eind 2012 sectorale afspraken te maken rond het oprichten van syndicale delegaties.
Tevens wordt de bijdrage aan het vormingsfonds van de vakbonden opgetrokken van 30 naar 35 € per werknemer.
7. Andere maatregelen
Alle bepalingen van bepaalde duur uit de vorige sectorale cao worden verlengd tot minstens het einde van de looptijd van deze cao. Sommige artikels worden verlengd tot eind 2013 om een onderbreking in 2012 te vermijden.
Tevens wordt er een werkgroep opgericht die tot doel heeft voorstellen uit te werken op welke wijze werknemers hun loopbaan kunnen beëindigen. 
De definitieve cao, die nog door de nationale belangengroep moet worden goedgekeurd, zal op maandagnamiddag 5 september al dan niet worden ondertekend