Even voorstellen pc 325

kantoorsituaties5
Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen. 
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied 
[0] K.B. 06.06.1985 B.S. 28.06.1985 
[1] K.B. 17.09.1986 B.S. 01.10.1986 
[2] K.B. 16.06.1994 B.S. 28.06.1994 
[3] K.B. 15.07.1994 B.S. 04.08.1994 
[4] K.B. 07.04.1995 B.S. 29.04.1995 
[5] K.B. 23.12.1996 B.S. 31.12.1996 
[6] K.B. 29.01.2002 B.S. 09.02.2002 
In juli 2005 verscheen in het Staatsblad de nieuwe bevoegdheidsomschrijving van het paritair comité.  Door de privatisering van heel wat parastatale instellingen (ASLK, Gemeentekrediet, Landbouwkrediet, NMKN) kromp het paritair comité vrij sterk. 
Op dit ogenblik is het paritair comité bevoegd voor de NV Federale Participatiemaatschappij, van de commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen, van het Participatiefonds, van de Nationale Delcrederdienst, van de Nationale bank van België en van de NV Credibe. 
In dit paritair comité, soms ook het paritair comité van de openbare kredietinstellingen genoemd, zijn momenteel nog een goeie 3.000 werknemers actief.  
De LBC-NVK heeft een vertegenwoordiging in de Nationale Bank van België en het CBFA (Commissie voor het Bank, Finanancie- en Assurantiewezen).  In de andere ondernemingen zijn de collega's van de CCOD (Christelijke Centrale van de Openbare Diensten) verantwoordelijk.  De nationale belangengroep van de OKI's bepaalt voor dit paritair comité welke punten er op het paritair comité worden behandeld.