Je loon in pc 325

index
In PC 325 (Openbare kredietinstellingen) bestaat geen sectoraal minimumbarema. Mogelijk zijn er wel barema's op ondernemingsvlak. 
Heb je nog vragen omtrent je loon of indexering, dan kan je best contact opnemen met de vakbondsafgevaardigde binnen je onderneming of met het LBC-NVK secretariaat van je regio