Vakbondspremie PC 325 Openbare kredietinstellingen

Geld munten3

Vakbondspremie geeft vakbondsleden een streepje voor!

Voor de Openbare Kredietinstellingen (paritair comité 325) wordt de vakbondspremie (50 euro voor voltijdse en deeltijdse werknemers) overgeschreven tussen 15 september en 15 november 2016. 
Om de vakbondspremie te krijgen moet je minstens zes maanden aangesloten zijn bij de LBC-NVK op het ogenblik waarop de vakbondspremie wordt uitbetaald en in orde zijn met de betaling van het lidgeld. Verder moet je minstens zes maanden in de sector hebben gewerkt in 2015.
Vertrek je met SWT (brugpensioen) of heb je een andere uitstapregeling? Dan blijf je recht hebben op de premie als je in 2015 nog minstens één maand werkte en als je nog altijd lid bent van de LBC-NVK op het ogenblik van de betaling. Wie met tijdkrediet is of arbeidsongeschikt is, blijft recht hebben op de vakbondspremie.
Het enige wat je moet doen is controleren of de gegevens op het premieattest kloppen. Bezorg het ondertekende en eventueel gecorrigeerde attest bij voorkeur aan je LBC-NVK-afgevaardigde.