Cao

Stand van zaken cao-onderhandelingen

Overleg 2
In PC 341, het paritair comité voor de zelfstandige bankagenten, zijn de sectoronderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar volop aan de gang. Op deze site vind je welke eisenbundel we als werknemersvertegenwoordigers in het overleg op tafel legden. Ook de werkgever hadden hun eisen klaar.
Op 4 juli sloten we akkoorden over 51 maanden gemotiveerd tijdskrediet, de landingsbaan op 55 jaar en SWT op 58 jaar. Over andere elementen werd nog geen akkoord bereikt en wordt nog verder onderhandeld.                

Loonsverhoging ter discussie 

In 2017-2018 is er ruimte voor maximaal 1,1% loonsverhoging. De werkgevers in PC 341 willen deze beschikbare loonmarge echter niet volledig invullen. Volgens hen hebben de nieuwe functieclassificatie en de daaraan gekoppelde nieuwe barema’s de loonkost in de sector al met gemiddeld 10% doen stijgen. Er zou daarom nog weinig marge zijn voor een algemene procentuele loonstijging. We hebben begrip voor de specifieke situatie in de sector, maar willen niet dat het personeel met lege handen achterblijft. Tegen september wordt een compromisvoorstel uitgewerkt. Wordt dus vervolgd...                         

Vorming ter discussie 

De Wet Peeters verplicht bedrijven om werknemers, op termijn, tot 5 dagen vorming per jaar aan te bieden. Dit moet hen inzetbaar en weerbaar te maken voor de toekomstige arbeidsmarkt. Sectoren krijgen de mogelijkheid om hier een eigen invulling aan te geven. De werkgevers werken tegen september een concreet voorstel uit dat rekening houdt met de wettelijke verplichtingen en de realiteit in de sector (kleine kantoren, de Europese IDD-richtlijn ...) 

Flexibiliteit ter discussie 

De werkgevers vragen meer flexibiliteit om de concurrentie te kunnen aangaan met het kantorennetwerk van de grootbanken. Concreet vragen ze de uitbreiding van de laatavond-openingen en de invoering van de 'kleine flexibiliteit' of annualisering van de arbeidstijd in de sector. Bij deze laatste wordt de gemiddelde arbeidstijd op jaarbasis berekend. Omwille van de realiteit van de bank- en retailsector is dat voor ons bespreekbaar. We zetten de discussie hierover verder in september.  

Eindeloopbaanmaatregelen goedgekeurd 

De vakbonden pleiten voor een eindeloopbaanbeleid dat het mogelijk maakt om rustig af te bouwen op het einde van een lange carrière. We willen sectorale afspraken maken over tijdskrediet met een uitkering vanaf 55 jaar mits 35 jaar loopbaan en brugpensioen op 58 jaar mits 40 jaar loopbaan. We hebben hierover vandaag een akkoord gesloten met de werkgevers. De afspraken gaan onmiddellijk in.                       

Balans werk-privé: tijdkrediet goedgekeurd 

De regering heeft het gemotiveerd tijdskrediet (zorg voor een kind tot 8 jaar, palliatieve zorg, zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid, zorg voor een gehandicapt kind tot 21 jaar) uitgebreid tot 51 maanden. Iedereen kan dit recht 1/5 opnemen. Om dit ook voltijds en halftijds mogelijk te maken, moesten we in de sector bijkomende afspraken maken. Dat is vandaag gebeurd. De afspraken gaan onmiddellijk in.               

Sociaal overleg 

Onze sector wordt gekenmerkt door kleine kantoren met weinig of geen gestructureerd sociaal overleg. Vakbonden en werkgevers hebben zich geëngageerd om tegen het einde van dit jaar een procedure uit te werken om in meer bedrijven een vakbondsafvaardiging te installeren.                 

Meer weten? 

Wil je meer weten of ondervind je problemen bovenstaande rechten op te eisen? Klop dan aan bij één van onze vele secretariaten in Vlaanderen en Brussel.
Alle leden van LBC- NVK die werken in PC 341 ontvangen deze informatie thuis in hun mailbox. Zij kunnen ook rekenen op gratis advies en bijstand. Ze ontvangen ook jaarlijks een vakbondspremie. 

Eisenbundel 2017-2018

sociaal overleg
Nu de interprofessionele onderhandelingen voor de komende twee jaar zijn afgerond en resulteren in een interprofessioneel akkoord, worden de kaderafspraken in de sectoren verder verfijnd op maat. In PC 341 voor de zelfstandige bankkantoren hebben de vakbonden alvast een eisenbundel opgesteld om aan de onderhandelingstafel te verschijnen.