Arbeidstijd

arbeidsduur
In het paritair comité zijn de vakbonden erin geslaagd de gemiddelde arbeidsduur te laten zakken van 38u naar 37,5u/week. Deze arbeidsduurvermindering wordt vertaald in halve en hele vrije dagen. Dit betekent dat de effectieve arbeidsduur op 38u/week blijft maar dat dit gecompenseerd wordt met 3 dagen arbeidsduurvermindering (ADV-dagen genoemd in de volksmond) per jaar.
Waar nu al gunstigere afspraken gemaakt zijn, blijven die uiteraard behouden.
Vergeet ook niet dat in de sector ook anciënniteitsverlof geldt. Per begonnen schijf van 5 jaar ononderbroken anciënniteit heb je recht op 1 extra verlofdag. 
De arbeidsduurvermindering naar 37,5u/week werd stapsgewijs ingevoerd. Op 1 januari 2016 werd de gemiddelde arbeidsduur per week verminderd met een kwartier. Op 1 januari 2017 werd nog eens een kwartier afgetrokken, wat maakt dat je vanaf 2017 recht hebt op 3 adv-dagen.
De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 37,5u kan gespreid worden over 5,5 dagen per week. Van maandag tot zaterdagmiddag. Werk op zaterdag kan uitgevoerd worden van 8u30 tot 12u45 met een maximum van 4u/dag.
Maximaal 2 dagen per week kan gewerkt worden tot 19u.
Voor deeltijdse werknemers staan bovenstaande bepalingen in verhouding tot hun arbeidsregime.