Arbeidstijd

arbeidsduur
Gemiddelde arbeidsduur en arbeidsduurvermindering
De gemiddelde arbeidsduur zakt van 38 naar 37,5 uur per week. Deze arbeidsduurvermindering wordt vertaald in halve en hele vrije dagen. Dit betekent dat de effectieve arbeidsduur op 38 uur per week blijft maar dat dit gecompenseerd wordt met 3 dagen arbeidsduurvermindering ("ADV-dagen") per jaar.
Waar nu al gunstigere afspraken gemaakt zijn, blijven deze uiteraard behouden.
De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 37,5 uur kan gespreid worden over 5,5 dagen per week. Van maandag tot zaterdagmiddag. Werk op zaterdag kan uitgevoerd worden van 8.30 tot 13 uur met een maximum van 4 uur per dag.
Ancienniteitsverlof
In de sector is er ook voorzien in anciënniteitsverlof. Per begonnen schijf van 5 jaar ononderbroken anciënniteit heb je recht op 1 extra verlofdag met een maximum van 4 dergelijke ancieniteitsdagen per jaar.
Laatavondopeningen
Het is toegelaten om twee maal per week personeelsleden te werkstellen tot 19 uur. Het is ook mogelijk om bepaalde categorieën van personeelsleden tweemaal per week te laten werken tot 20 uur. Het gaat om commerciële adviseur (categorie 4), de productspecialist (categorie 5) en de vestigingsmanagers (categorieën 6 en 7). 
Voor alle andere medewerkers verandert er niets en blijven twee laatavondopeningen per week mogelijk tot 19 uur. 
Er is bepaald dat voor prestaties tussen 19 en 20 uur in een overloon van 15 % moet voorzien worden.  
Contacteer je LBC-NVK afgevaardigde of je regionaal LBC-NVK-secretariaat als je hierover vragen hebt.