Brugpensioen in pc 341

Brugpensioen2
De regering Michel I bracht de instapleeftijd voor SWT (de nieuwe benaming voor brugpensioen) op 62 jaar.
In het PC 341 hebben de sociale partners gebruikt gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om de instapleeftijd nog tot eind 2017 op 60 jaar te behouden.
De loopbaanvoorwaarden blijven de zelfde: voor mannen is dit 40 jaar en voor vrouwen wordt dit stapsgewijs opgetrokken van 31 jaar in 2015, naar 32 jaar in 2016 tot 33 jaar in 2017.
Sectoraal is overeengekomen dat de werkgeversbijdrage boven de werkloosheidsuitkering 85% bedraagt van het verschil tussen het laatste netto referteloon en de werkloosheidsuitkering.
Om in aanmerking te komen die je ontslagen te worden door je werkgever. Houd er rekening mee dat opzegtermijnen in het kader van SWT niet meer ingekort kunnen worden sinds het nieuwe ontslagrecht in werking is getreden.