Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Bedrag van de premie

De eindejaarspremie is gelijk aan een volledige 13e maand. 

Toekenningsmodaliteiten

Op het ogenblik van betaling moet je verbonden zijn door een arbeidscontract en over minstens 6 maanden anciënniteit beschikken. Ook moet je in dienst zijn op de eerste dag van het betrokken werkjaar.
Voor werknemers met een veranderlijke maandwedde wordt de eindejaarspremie berekend op het maandgemiddelde van de laatste 12 maanden.
De eindejaarspremie wordt pro rata berekend in de volgende gevallen:
  • Bij latere aanwerving dan de eerste dan van het werkjaar en meer dan 6 maanden anciënniteit
  • Bij ontslag (geen dringende reden) en vroeger vertrek dan moment betaling en meer dan 6 maanden anciënniteit
  • Bij vrijwillig vertrek vroeger dan moment betaling en minstens 5 jaar anciënniteit in de onderneming
Andere afspraken op ondernemingsniveau zijn mogelijk maar moeten minstens gelijk zijn aan de bepaling zijn van deze cao.

Tijdstip van betaling

De eindejaarspremie wordt uiterlijk in december betaald.