Functieclassificatie

Kantoorsituaties 12
Sociale partners hebben gestreefd naar een moderne functieclassificatie. Een onderbouwde en overlegde functieclassificatie vormt de onderbouw van een transparant loonbeleid. De sectorale weddeschalen zijn gekoppeld aan deze functieclassificatie. Meer details hierover vind je bij ‘inkomen’
Bij de weging indeling van de sectorale functies werd rekening gehouden met de volgende criteria: kennis, autonomie, communicatie, verantwoordelijkheid en leiding geven. Een functie waarin je vrij beslissing moet nemen weegt zwaarder door dan een functie waarin je uitsluitend volgens vaststaande procedures moet werken. 
In PC 341 zijn sociale partners gekomen tot 6 generieke functies. Deze werden ingedeeld in 7 categorieën: 
  • Categorie 1: Medewerker onderhoud 
  • Categorie 2: Medewerker administratie 
  • Categorie 3: Medewerker front office 
  • Categorie 4: Commercieel adviseur 
  • Categorie 5: Product specialist 
  • Categorie 6 & 7: Vestiging manager 
Functies in de onderneming moeten getoetst worden aan de sectorale functieclassificatie. Het is belangrijke dat concrete functie inhouden met taken en verantwoordelijkheden vergeleken worden en niet louter de functietitels. Het is eveneens belangrijk dat men de sectorale functieniveau matrix gebruikt. Men moet de best passende sectorale referentie functie gebruiken bij de bedrijfsfunctie. 
Werkgevers zijn verplicht je op de hoogte te brengen van je sectorale classificatie. Indien je van oordeel bent dat je functie te laag werd ingeschaald ten opzichte van de sectorale classificatie, kan je indien na intern overleg geen akkoord tot stand is gekomen, een gemotiveerd beroep indienen bij de sectorale beroepscommissie van het paritair comité. Contacteer je vakbond indien je hierover meer informatie wil.