Je loon in pc 341

Loon4
Vanaf 1 januari 2018 stijgen de lonen in het paritair comité voor de zelfstandige bankagenten (PC 341) met 1,83% door de jaarlijkse indexering. Deze verhoging is van toepassing op de baremalonen en de effectief betaalde lonen. Check dus zeker je loonbriefje eind januari en vergelijk dit met dat van december 2017. Hieronder vind je een link naar de actuele barema's. Het gaat om minima. In werkelijkheid kan je reële loon hoger liggen. 
Het sectoraal barema is opgebouwd in 7 loonklassen. Dit stemt overeen met 7 functiecategorieën. Het is belangrijk om na te gaan of je in de juiste functiecategorie bent ingeschaald, daar hangt je loonklasse en bijgevolg je minimumloon vanaf. Meer info hierover vind je in de rubriek functieclassificatie. Bij twijfel, contacteer je vakbond!
Gedurende 46 ervaringsjaren kan je loon progressie maken. De ervaring waarover je beschikt bepaalt in elke klasse mee je minimumloon. Beroepservaring in andere financiële sectoren wordt gehonoreerd. Beroepservaring in andere ondernemingen telt mee voor maximaal 20 jaar. Periodes van deeltijdse schorsing wegens tijdskrediet, thematische verloven en arbeidsongeschiktheid worden gelijkgesteld met ervaring, net zoals periodes van voltijdse schorsing wegens ziekte, arbeidsongeval en beroepsziekte. Voltijds tijdskrediet telt mee voor maximaal 3 jaar.
Het sectoraal minimum barema is opgebouwd in 7 loonklassen. Dit stemt overeen met 7 functiecategorieën. Meer info hierover vind je in de rubriek functieclassificatie.
Gedurende 46 ervaringsjaren kan je loon progressie maken. De ervaring waarover je beschikt bepaalt het minimumloon in elke functiecategorie. Beroepservaring opgedaan in andere financiële sectoren worden gehonoreerd. Beroepservaring in andere ondernemingen telt mee voor maximaal 20 jaar. Periodes van deeltijdse schorsing wegens tijdskrediet, thematische verloven en arbeidsongeschiktheid worden gelijkgesteld met ervaring. Periodes van voltijdse schorsing wegens ziekte, arbeidsongeval en beroepsziekte ook. Voltijds tijdskrediet telt mee voor maximaal 3 jaar.
Iedereen aangeworven vóór 1 januari 2016 neemt zijn anciënniteit zoals die werd vastgesteld op 31 december 2015 mee volgens de regels die bestonden in het vorige paritair comité. Verdere evolutie gebeurt wel volgens de nieuwe barema's.
Aanpassing van de effectief uitbetaalde lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen gebeurt jaarlijks op 1 januari. Indexering gebeurt op de reële lonen.
Contacteer je LBC-NVK-afgevaardigde of het LBC-NVK-secretariaat van je regio als je hierover vragen hebt.