Vakantie in pc 341

Verlof2

Bankholidays en anciënniteitsverlof

Naast 20 wettelijke vakantiedagen en 10 wettelijke feestdagen heeft men in PC 341 recht op 1 extra verlofdag per schijf van 5 ononderbroken jaren, het zogenaamde anciënniteitsverlof. Men kan zo over gans zijn loopbaan maximaal 4 anciënniteitsdagen verkrijgen. Deeltijdse werknemers hebben hier ook recht op, hetzij tegen een deeltijdse verloning. Bij niet opname op 31 december komen deze anciënniteitsdagen te vervallen. Ze worden ook niet uitbetaald bij contractbreuk.
In PC 341 zijn er  ook bankholidays. Vakbonden en werkgevers hebben er voor geopteerd om de bankholidays op een zelfde lijn te zetten als de bankholidays in PC 310. Het gaat ondermeer over de vervanging van feestdagen die samenvallen met een dag waarop normaal niet gewerkt wordt. Dit geeft voor 2017, 2018 en 2019 de volgende bankholidays:
2017
 • 14 april (vervanging 1 januari)
 • 26 mei
 • 26 december (vervanging 11 november)
 • vrije dag*
2018
 • 30 maart
 • 11 mei (vervanging 21 juli)
 • 26 december (vervanging 11 november)
 • vrije dag*
2019
 • 19 april
 • 31 mei (vervanging 21 juli)
 • 26 december
 • vrije dag*
* overeen te komen met de bedrijfsleiding