Klein verlet

Het recht om afwezig te zijn met loonbehoud voor specifieke gebeurtenissen werd uitgebreid en verzekerd in PC 341 zoals:
  • Huwelijk van de werknemer: drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daarop volgende week.
  • Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van een kleinkind van de werknemer: de dag van het huwelijk.
  • De geboorte van een kind van de werknemer zo de afstamming van dit kind langs vaderszijde vaststaat: drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de twaalf dagen te rekenen vanaf de dag van de bevalling.
  • Overlijden van de echtgen(o)t(e), van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer: drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens een periode van 12 dagen die begint met de dag van het overlijden
  • Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont: twee dagen door de werknemer te kiezen tijdens een periode van 12 dagen die begint met de dag van het overlijden.
  • Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont: de dag van de begrafenis.
Andere specifieke gebeurtenissen zoals plechtige communie, feest van vrijzinnigen, deelname aan een jury of oproeping als getuige, deelname aan een familieraad, … krijgen ook een dag betaald verlof.