Outplacement

Indien je ontslagen wordt met een opzeg van meer dan 30 weken of je bent ouder dan 45 jaar, dan heb je recht op outplacement.
In de sector PC 341 is er de afspraak dat het sociaal fonds SOFUBA ontslagen medewerkers kan begeleiden naar een geschikt outplacement aanbod. Neem dus zeker contact met SOFUBA.