Vakbondspremie

Nu ook vakbondspremie voor personeel bij zelfstandige bankagenten (PC 341)!

Geld munten3
Sinds vorig jaar ontvangen ACV leden in PC 341 een vakbondspremie. De premie bedraagt 35 euro. Een vakbondspremie is een voordeel dat enkel voorbehouden is aan de leden. Het is een tegemoetkoming in de ledenbijdrage.
Wie minstens 6 maanden aangesloten is bij ACV op het ogenblik van de uitbetaling en tezelfdertijd minstens 6 maanden gewerkt heeft in de sector van de zelfstandige bankbemiddeling (PC 341) in  2016 heeft recht op de premie van 35 €.
Hoe krijg je je vakbondspremie?
Onze diensten hebben ondertussen aan al onze leden een attest toegezonden. We vragen je om je gegevens (naam, tewerkstelling, contactgegevens, rekeningnummer) op dit attest na te kijken en te handtekenen. Vervolgens bezorg je het attest aan één van onze regionale kantoren.
Vermits PC 341 een vrij nieuwe sector is, zou het kunnen dat we je wel kennen als lid maar niet als tewerkgesteld in PC 341. Om die reden krijg je misschien niet automatisch een attest toegestuurd. Aarzel daarom niet om ons te contacteren om een attest aan te vragen.