Vorming

In 2015 hebben werkgevers en vakbonden SOFUBA opgericht. SOFUBA (Social Fund voor Bankagencies) heeft als voornaamste doel het organiseren van opleiding in de sector. De focus ligt op het aanbieden van permanente vorming om er voor te zorgen dat medewerkers voldoende gewapend blijven om mee te kunnen in nieuwe technologische en commerciële evoluties in de sector. SOFUBA wordt gefinancierd door alle werkgevers in de sector. Opleidingen gaan van commerciële vaardigheden tot banktechnische opleidingen. Surf zeker eens naar www.sofuba.be om te kijken of je je gading vindt in het aanbod en schrijf je in de nieuwsbrief van SOFUBA.
De wet legt op dat werknemers gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar moeten kunnen volgen. Er moet een groeipad afgesproken worden zodat sectoren de tijd krijgen om deze wettelijke verplichting te realiseren. In PC 341 is een groeipad afgesproken van gemiddeld 2 dagen vorming in 2017, 3 dagen in 2018, 4 dagen in 2019 en 5 dagen in 2020.
Deze opleidingsdagen moeten hoofdzakelijk ingevuld worden met voortdurende beroepsopleiding in het kader van loopbaanplanning, functiewijziging, ontwikkelingskansen bij de uitoefening van de huidige functie, mogelijke evolutie in de functie en loopbaan, verplichte vorming in het leader van IDD (Insurance Distribution Directive) en Mifid II. Het kan gaan om opleidingen aangeboden door SOFUBA, BZB training institute, Febelfin Academy of andere opleidingen geaccrediteerd door de toezichthouder FSMA.
Vraag dus zeker naar vorming bij je werkgever en wijs hem op het opleidingsaanbod in de sector dat aangeboden wordt via SOFUBA of andere kanalen!