kantoorsituatie3

Welkom bij PC 341

Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

Op deze website lees je meer over:
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om dit paritair comité op te richten. Uiteindelijk hebben vakbonden en werkgeversorganisaties elkaar gevonden rond een gezamenlijk belang om een eigen sectorale werking uit te bouwen met aangepaste loon- en arbeidsvoorwaarden: vakbonden wensen een goed en billijk minimumkader en aan werkgeverskant wenst men zich als een aantrekkelijke werkgever te presenteren.
Een eigen paritair comité biedt ook de mogelijkheid om een sociaal fonds op te richten dat een eigen opleidingsaanbod kan ontwikkeling ter versterking van de competenties van de werknemers in de sector. Ook kunnen er gerichte initiatieven genomen worden naar kwetsbare groepen zoals oudere werknemers of werknemers die bedreigd worden door ontslag door technologische ontwikkelingen.
In 2015 hebben de sociale partners in PC 341 een hele rits cao’s afgesloten die de basissoftware vormen van dit PC. Een eigen functieclassificatie met bijhorende baremastructuur werd uitgerold, een eindejaarspremie voor iedereen werd geïntroduceerd, de 37u30 werkweek met compensatiedagen wordt veralgemeend, iedereen zal recht hebben op 3 bankholidays en maximaal 4 anciënniteitsdagen per loopbaan, een kader voor de terugbetaling van vervoerskosten werd ontwikkeld en de statuten voor een sociaal fonds werden uitgetekend. Deze cao’s vormen voor ons een mooi vertrekpunt om verder sociaal vooruitgang te boeken. Het gaat om minima die elke werkgever dient te respecteren. Op ondernemingsniveau kunnen weliswaar altijd betere afspraken gemaakt worden. Want vanaf nu schrijven de meer dan 10.000 werknemers in dit PC 341 zich ook in de dynamiek van het Belgische sociaal overleg met tweejaarlijkse sectoronderhandelingen.
Ledenzorg
In de sector van de bank en beleggingsdiensten zijn naar schatting een goeie 10.000 werknemers actief. De meeste werknemers werken in zeer kleine ondernemingen, in heel wat gevallen is er slechts één bediende in dienst van een zelfstandige bankagent. Het is dan ook niet evident om een goede vakbondswerking te organiseren in deze sector. Slechts een handvol ondernemingen hebben een syndicale delegatie. De komende jaren willen we werken aan een aangepast statuut voor een syndicaal afgevaardigde.
Lees meer
Overleg 2
In PC 341, het paritair comité voor de zelfstandige bankagenten, zijn de sectoronderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar volop aan de gang. Hier een tussentijds verslag.
Lees meer
Loon4
Vanaf 1 januari 2017 stijgen de lonen in het paritair comité voor de zelfstandige bankagenten (PC 341) met 1,13% door de jaarlijkse indexering. Deze verhoging is van toepassing op de baremalonen en de effectief betaalde lonen.
Lees meer
Verlof2
Vakbonden en werkgevers zijn de bankholidays voor 2017, 2018, en 2019 overeengekomen. In 2017 heb je een vrije dag op 14 april, 26 mei en 26 december. En daarnaast nog eens extra dag, te kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding.
Lees meer
ecocheque
Het recht op ecocheques dat bestond in PC 200, is nu ook verzekerd in PC 341. Daardoor heb je ook jaarlijks recht op ecocheques ter waarde van 250 euro.
Lees meer
Tijdkrediet kinderen3
De regering Michel I bracht de instapleeftijd voor landingsbanen, of het tijdskrediet voor oudere werknemers, van 55 jaar naar 60 jaar. Om de pil te verzachten werd de mogelijkheid gecreëerd om sectoraal af te spreken de instapleeftijd gedurende een bepaalde duur op 55 jaar te houden voor werknemers met een lange loopbaan of een zwaar beroep. De lange loopbaan moet gaan om een carrière van minimaal 35 jaar.
Lees meer