kantoorsituatie3

Welkom bij PC 341

Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

Op deze website lees je meer over:
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om dit paritair comité op te richten. Uiteindelijk hebben vakbonden en werkgeversorganisaties elkaar gevonden rond een gezamenlijk belang om een eigen sectorale werking uit te bouwen met aangepaste loon- en arbeidsvoorwaarden: vakbonden wensen een goed en billijk minimumkader en aan werkgeverskant wenst men zich als een aantrekkelijke werkgever te presenteren.
Een eigen paritair comité biedt ook de mogelijkheid om een sociaal fonds op te richten dat een eigen opleidingsaanbod kan ontwikkeling ter versterking van de competenties van de werknemers in de sector. Ook kunnen er gerichte initiatieven genomen worden naar kwetsbare groepen zoals oudere werknemers of werknemers die bedreigd worden door ontslag door technologische ontwikkelingen.
In 2015 hebben de sociale partners in PC 341 een hele rits cao’s afgesloten die de basissoftware vormen van dit PC. Een eigen functieclassificatie met bijhorende baremastructuur werd uitgerold, een eindejaarspremie voor iedereen werd geïntroduceerd, de 37u30 werkweek met compensatiedagen wordt veralgemeend, iedereen zal recht hebben op 3 bankholidays en maximaal 4 anciënniteitsdagen per loopbaan, een kader voor de terugbetaling van vervoerskosten werd ontwikkeld en de statuten voor een sociaal fonds werden uitgetekend. Deze cao’s vormen voor ons een mooi vertrekpunt om verder sociaal vooruitgang te boeken. Het gaat om minima die elke werkgever dient te respecteren. Op ondernemingsniveau kunnen weliswaar altijd betere afspraken gemaakt worden. Want vanaf nu schrijven de meer dan 10.000 werknemers in dit PC 341 zich ook in de dynamiek van het Belgische sociaal overleg met tweejaarlijkse sectoronderhandelingen.
Loon4
Vanaf 1 januari 2019 stijgen de lonen in het paritair comité voor de zelfstandige bankagenten (PC 341) met 2,16% door de jaarlijkse indexering. Deze verhoging is van toepassing op de baremalonen en de effectief betaalde lonen.
Lees meer
Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar eind november werd een handtekening gezet onder een sectorakkoord in PC 341.
Lees meer
Verlof2
Vakbonden en werkgevers zijn de bankholidays voor 2017, 2018, en 2019 overeengekomen. In 2017 heb je een vrije dag op 14 april, 26 mei en 26 december. En daarnaast nog eens extra dag, te kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding.
Lees meer