Internationaal

Europese Ondernemingsraden
De meeste chemische bedrijven hebben wereldwijd - en dus ook in Europa - meerdere vestingen. Er zijn dan ook tientallen 'Europese Ondernemingsraden' opgericht. Bijvoorbeeld bij bedrijven als Agfa Gevaert, Pfizer, Exxon Mobil, Bayer en Monsanto. 
Op Europees niveau is er op deze wijze gestructureerd overleg tussen werkgevers en werknemers binnen een wettelijk kader. 
Internationale aansluitingen 
De LBC-NVK erkent de nood aan Europese en internationale solidariteit. 
Vanuit de Scheikunde zijn we aangesloten bij:
Deze vakbond representeert 7.1 miljoen werknemers in de industriële sectoren (mijnbouw, energie, manufacturing) 
Deze vakbond representeert 50 miljoen werknemers in 140 landen in de industriële sectoren (mijnbouw, energie, manufacturing). IndustriAll komt op voor betere werkomstandigheden en vakbondsrechten wereldwijd.