Arbeidstijd in PC 207

Scheikunde3
Al in 1988 is er een CAO gesloten waarmee de 38-urenweek bekrachtigd werd. 
Veel bedrijven in de sector kennen eigen overeenkomsten over een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 37 uren en minder. Meestal wordt deze arbeidsduur bereikt middels een systeem van 38 uur per week werken en het 'teveel' opnemen in vakantiedagen op jaarbasis. 
Voor meer informatie over de mogelijke specifieke afspraken in je bedrijf, wend je je best tot het LBC-NVK-secretariaat in je buurt.