Acties

Over goede, betere en fantastische acties in een Demografieplan

In het najaar organiseerden we voor alle militanten in onze sector een vormingsaanbod rond het Demografiefonds. Een veelgehoorde vraag op die sessies was die naar goede voorbeelden, concrete praktijken, ideeën rond mogelijke maatregelen. Logisch, want deze nieuwe opdracht voor het sociaal overleg leidt tot heel wat vragen. 
Op de website van het Demografiefonds vind je vanaf maart een volledig overzicht van alle goedgekeurde maatregelen per domein terug. Onder het luik ‘hoe werken aan werkbaar werk?’ geven we stelselmatig meer diepgaande informatie en concretisering over de (sub)domeinen. Neem dus zeker eens een kijkje onder het luik ‘werk’, dat voor ons als vakbond het allerbelangrijkste is. Daarnaast bereiden we een aantal korte reportages voor over ondernemingen die al een aantal maatregelen rond werkbaarheid wisten te onderhandelen. We centraliseren als groep van deskundigen zo volledig mogelijk de maatregelen waarover we vragen krijgen, of die we opmerken in plannen die ons voor feedback worden voorgelegd. 
Een groot deel van die voorbeelden vond je al terug in de opsomming die we tijdens de vorming overliepen. We voegen er nog een paar toe: een individueel recht op (of zelfs plicht tot) loopbaanbegeleiding voor iedere werknemer, bij een dienstverlener die onafhankelijk is van de onderneming, terugbetaling van een sportabonnement of sportclublidmaatschap naar keuze, aankoop van dienstencheques, invoeren van glijtijden, de aanwerving van een bijkomend personeelslid in een afdeling of ploeg die bijzonder onder druk staat, toekennen van bijkomend verlof op basis van leeftijd of ervaring, fietsleaseaanbod, een individueel recht op tijdelijke, kortdurende mutatie naar andere afdeling. 
Daarnaast duiken hier en daar ook ideeën op die volgens ons niet echt stroken met wat de ambitie van een Demografieplan zou moeten zijn. Nieuwe heftrucks, stoelen of bureaus met een ergonomisch voordeel, wat vaker fruitmanden zetten, IT-kosten voor een wijziging in de arbeidstijdregeling waarover eerder met de vakbonden werd onderhandeld, een onthaalmoment voor jobstudenten voorzien, een klassieke competentieanalyse van een bepaalde afdeling waar een reorganisatie zich opdringt: het duurzaam werknemersvoordeel lijkt ons in dit soort maatregelen voor een terugbetaling vanuit het Demografiefonds te beperkt of zelfs onbestaande.   
Hoewel we dus zeker inspanningen leveren om de bestaande positieve voorbeelden zo breed mogelijk te verspreiden, kiezen we er vanuit de groep van experts toch nadrukkelijk voor om vooral de denkoefening op maat van jouw onderneming te stimuleren. Vanuit de overtuiging dat het verhogen van de werkbaarheid rekening moet houden met de realiteit zoals ze in het bedrijf is, met heel specifieke knelpunten, met een heel eigen werknemersbestand, en dus ook maatregelen-op-maat. 
Raakt dit proces in jouw bedrijf niet van de grond? Neem contact op met je ACV-deskundige en vraag de vragenlijst aan waarmee je wegwijs wordt gemaakt in de uitdagingen zoals ze zich in jouw onderneming stellen.