Loopbaanbegeleiding

Een nuttige ondersteuning voor iedere werknemer

Loopbanen zijn niet meer wat ze vroeger waren. Steeds minder werknemers werken heel hun leven lang in dezelfde functie of organisatie, of we dat nu leuk vinden (misschien wel: want afwisseling kan boeiend en plezierig zijn) of niet (want stabiliteit brengt rust en ervaring). Het economisch systeem leidt tot almaar snellere veranderingen en toenemende druk, met alle gevolgen van dien voor de beschikbare jobs. Als vakbond willen we tegen sommige van die evoluties fundamenteel weerwerk bieden. Maar ondertussen moeten we er ook voor zorgen dat onze collega’s en leden zo goed mogelijk worden ondersteund in hun positie op de arbeidsmarkt zoals die vandaag is. 
  • Loopbaanbegeleiding maakt werknemers in die situatie sterker. 
  • Wat zijn jouw sterke en minder sterke punten? 
  • Wat moet een job hebben om jou gelukkig te maken, 
  • en wat ligt er jou helemaal niet? 
  • En zal dat binnen tien jaar nog hetzelfde zijn? 
  • Welke mogelijkheden zijn er bij je huidige werkgever of elders, vandaag, op korte of langere termijn, om een job te vinden en houden die zo goed mogelijk bij je past? 
  • Wat kan je zelf doen om de kans daarop zo groot mogelijk te maken? 
Allemaal vragen die een professionele loopbaanbelegeider op een deskundige en aangepaste manier  met je overloopt. Wanneer deze ondersteuning gebeurt in een ‘veilige’ context, zonder dat je leidinggevende mee luistert en dus evalueert, zonder dat je werkgever nadien feedback krijgt over hoe gedreven of loyaal jij nog bent, dan is dit een meerwaarde voor iedere werknemer. 
Vooruitziende werkgevers besteden zelf meer en meer aandacht aan interne loopbaanbegeleiding van hun werknemers. Logischerwijs staat daarbij doorgaans de doelstelling centraal om het huidige personeelsbestand en de toekomstige behoeften van de onderneming zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Bovendien gaat de aandacht dan vaak naar specifieke profielen, die door hun opleidingsniveau of expertise erg schaars zijn op de arbeidsmarkt. Als vakbond pleiten we voor een individueel recht op loopbaanbegeleiding voor iedereen, met de klemtoon op het perspectief van de werknemer. De werkgever betaalt de kosten, maar is inhoudelijk niet betrokken bij het begeleidingsaanbod. 
In Vlaanderen kan dit via het voordelige systeem van loopbaancheques. Wanneer de werkgever die betaalt, zal dit als een loonvoordeel worden beschouwd, waar sociale bijdragen op verschuldigd zijn. Ook een rechtstreekse facturatie van de dienstverlener aan de onderneming is mogelijk. Beide methodes komen voor terugbetaling via het Demografiefonds in aanmerking. Een geschikte manier om het basisbudget van 0,15% op te trekken, zodat je daarnaast maximaal op domein 1 kan inzetten. 
Als ACV staan we garant voor het aanbod van het Centrum voor Loopbaanontwikkeling (www.loopbaanontwikkeling.be). Dit autonome centrum is erkend door de VDAB, en vertrekt vanuit een analyse en aanpak die de werknemer centraal stelt. 
Op zoek naar meer achtergrond rond dit thema? Praktische vragen rond hoe loopbaanbegeleiding in je Demografieplan op te nemen? Contacteer je ACV-deskundige