Eindejaarspremie

eindejaarspremie

Bedrag van de premie

Volledig maandloon

Toekenningsmodaliteiten

  • In dienst zijn op ogenblik van betaling.
  • Op 31/12 van het lopende jaar minstens 6 maanden anciënniteit. 
  • 1/12de van de premie per gewerkte maand. 
  • Recht bij ontslag door werkgever (min. 6 maanden anciënniteit), ook voor bruggepensioneerden.
  • Zelfde voorwaarden voor gepensioneerden of rechtverkrijgenden bij overlijden.
  • Ook recht als je zelf ontslag neemt mits 1 jaar anciënniteit
  • Geen recht bij ontslag om dringende reden. 
  • Voor handelsvertegenwoordigers is de premie maximum 2.129,47 euro.

Tijdstip van betaling

Voor 25/12